Ako vznikol názov Rudiny?

Kam siaha prvá písomná zmienka o Žiline, ako vznikli názvy mestských častí a vôbec – prečo sa Rudiny volajú Rudiny?

Žilina ako terra de Selinan

Prvú písomnú zmienku o území dnešnej Žiliny nájdeme v listine nitrianskeho župana Tomáša z 13. storočia. Pod latinským názvom „terra de Selinan” sa v preklade ukrýva „Zem Žiliny/Žilinská”.

Mesto, ktoré vzniklo na sútoku troch riek – Váh, Kysuca, Rajčanka – sa rýchlo stalo dôležitou križovatkou obchodných ciest. Ako tiekla voda, tak plynul čas a Žilina sa stála jedným z najdôležitejších metropol Slovenska. V súčasnosti má jej 83-tisíc obyvateľov veľkú zásluhu na tom, že je 4. najväčším mestom na našom území.

História mestských častí v Žiline

Ako Žilina rástla, pribúdali aj mestské časti – dnes ich je okrúhlych 20. „Skoro 100 % názvov sídlisk vzniklo preberaním pôvodných chotárnych názvov. Tie sa zachovali nielen odovzdávaním z generácie na generáciu, ale aj vďaka mapám. Takými sú napríklad Vlčince či Hliny,” zasväcuje nás do histórie mesta jej miestny znalec Peter Štanský.

Tieto a tiež ďalšie názvy nájdeme aj na mapke od geometra Michala Ruttkaya, ktorú nakreslil už v 18. storočí. „Poznáme však aj umelo vytvorené názvy žilinský sídlisk – napríklad Solinky. Inšpiráciou bola latinská báseň Adama Trajana o Žiline „Solna,” prezradil Peter Štanský. Ako však vznikol názov Rudiny?

Čo označujú Rudiny?

Rudiny sú starým chotárnym názvom pre dnešné územie pred Závodím. Táto časť Žiliny sa ešte delila na Dolné a Horné Rudiny. Rudolfovia žijúci v tejto oblasti sú však v tom nevinne.

„Názov vznikol kvôli výskytu rúd, ktoré sa v rannom stredoveku nachádzali v Žiline. K ich väčšej ťažbe však nedošlo. Názov Rudiny ako prvý použil architekt Antonín Stuchl v 70. rokoch minulého storočia – pri tvorbe územného plánu Žiliny,” odkrýva historik tajomstvo Rudín.

Označenie Rudiny I (oblasť za Vuralom) a Rudiny II použil Stuchl ako pomenovanie územia, na ktorom sa do budúcnosti plánovala výstavba. Už v územnom pláne z roku 1978 sa počítalo, že na voľnej ploche medzi sídliskami Hliny a Solinky, sa budú stavať priestory pre obchody či služby. Táto nová časť Žiliny mala niesť meno Centrum Rudiny II.

Históriu si vážime, preto Rudiny II.