Zelené strechy na blokoch A/B/C

V priebehu septembra a októbra sme dokončili pokládku zelených striech na blokoch A/B/C. Blok D je v príprave. Práce pokračujú podľa plánov.