photo
area area area area area area area area area area area area area area area area area area area area area area
BLOK
?

POSCHODIE
?

VOĽNÉ
?

REZERVOVANÉ
?
BLOK
?

POSCHODIE
?

VOĽNÉ
?

REZERVOVANÉ
?
BLOK
?

POSCHODIE
?

VOĽNÉ
?

REZERVOVANÉ
?
BLOK
?

POSCHODIE
?

VOĽNÉ
?

REZERVOVANÉ
?

-

Blok

?

Nadzemné podlažie

?

Počet izieb

?

Celková plocha bytu

? m2


stav

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

-

Blok

?

Nadzemné podlažie

?

Počet izieb

?

Celková plocha bytu

??,? m2

Chodba

??,? m2

Kuchyňa + obývačka

??,? m2

Spálňa

??,? m2

Obývacia izba

??,? m2

Detská/hosťovská izba

??,? m2

Predzáhradka

??,? m2

Balkón

??,? m2


stav

-

Blok

?

Nadzemné podlažie

?

Počet izieb

?

Celková plocha bytu

??,? m2

poschodie 1

Chodba

??,? m2

Kuchyňa + obývačka

??,? m2

Sklad

??,? m2

Pivnica

??,? m2

Balkón

??,? m2


poschodie 2

Chodba

??,? m2

Detská/hosťovská izba

??,? m2

Spálňa

??,? m2

Schodisko

??,? m2

Balkón

??,? m2


stav

A
B
C
D

Blok A

poschodie 3
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys
poschodie 4
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys
poschodie 5
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys
poschodie 6
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys
poschodie 7
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys
poschodie 8
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys
A-186
4+kk 156,5 m2 rezervovaný
poschodie 1
Chodba: 6,31
kuchyňa + obývacia izba: 6,31
balkón: 6,31
sklad: 6,31
poschodie 2
Chodba: 15,24
Detská/hosťovské izby 20,55
spálňa: 14,7
balkón:

Blok B

poschodie 3
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys
poschodie 4
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys
poschodie 5
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys
poschodie 6
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys
poschodie 7
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys

Blok C

poschodie 3
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys
poschodie 4
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys
poschodie 5
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys
poschodie 6
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys

Blok D

poschodie 3
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys
poschodie 4
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys
poschodie 5
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys
poschodie 6
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys
poschodie 7
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys
poschodie 8
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys
poschodie 9
označenie počet izieb celková plocha stav pôdorys

Technická špecifikácia

garážové státie na prvom a druhom podlaží: viac parkovacích miest ako bytov


vjazd do parkovacej časti monitorovaný kamerovým systémom


pivnica + ŠTANDARD vybavenie bytov v cene: vstupné oceľové bezpečnostné dvere, interiérové dvere v odtieni dubu, laminátová podlaha s dubovým vzorom a v kúpeľni a na toalete keramická dlažba a obklad s hrúbkou 8 mm


v cene bytu zariadenie kúpeľne a WC – biela keramika v strednom vyššom štandarde a chrómové batérie


optické vlákno TV a internetového poskytovateľ, audiovrátnik na ovládanie vstupu do objektu


komfortné a tiché bývanie: okná s vrstveným trojsklom a šesťkomorovým rámom


nosný systém: železobetónový skelet doplnený obvodovým murivom z tehál


možnosť spájať viacero bytových jednotiek do jednej


možnosť zariadiť bývanie aj pre imobilných


TECHNICKÝ POPIS

BYTOVÉHO DOMU, NEBYTOVÝCH A SPOLOČNÝCH PRIESTOROV


Všeobecný popis a konštrukčný systém stavby

Dispozícia stavby je navrhnutá v deviatich nadzemných podlažiach, bez podpivničenia. Na 1. NP sa nachádza parkovanie automobilov, technické a skladovacie miestnosti, hlavný vstup do objektu s hlavným schodiskom, výťahom, priestory na prenájom a rampa. Na 2. NP je navrhnuté parkovanie automobilov, technická miestnosť, schody a výťahová šachta. Na 3. NP až 9. NP sú umiestnené samotné bytové jednotky so schodiskom a výťahom. Výšková časť objektu je ukončená plochou strechou. Z konštrukčného hľadiska objekt bytového domu a garáže pozostáva zo železobetónovej monolitickej konštrukcie s prievlakovými stropmi a stĺpmi. Nosný systém je tvorený železobetónovým skeletom s tuhým železobetónovým stenovým jadrom okolo hlavného schodiska a výťahu. Tuhosť objektu je zvýšená zavetrovacími stenami.


Obvodové murivo

Medzi stĺpmi skeletu bude výplňové obvodové tehlové murivo hrubé 380mm. Celá stavba sa po obvode zateplí minerálnou vlnou s hrúbkou 120mm.


Medzibytové deliace priečky

Medzibytové deliace priečky budú murované z akustických tehlových tvaroviek s hrúbkou 250 mm, v niektorých bytoch v kombinácii so železobetónovou zavetrovacou nosnou stenou.


Interiérové deliace priečky

Interiérové deliace priečky sa budú murovať z tehlových tvaroviek s hrúbkou 115 mm.


Povrchová úprava stien

Na železobetónové konštrukcie, murované priečky bude použitá vápenno cementová omietka s dvojitým náterom bielej farby.


Okná

Izolačné floatované vrstvené trojsklo

Rám: 6-komorový, farba RAL 9003 (biela).


Dvere

VSTUPNÉ: dvere do bytov sú oceľové bezpečnostné dvere s rámovou zárubňou, jednokrídlové, otváravé, hladké. Kovanie je bezpečnostné, z exteriérovej strany guľa, z interiérovej strany kľučka, odolnosť voči vlámaniu EN 1627 RC3. Zárubňa je oceľová s tesniacim (tlmiacim) profilom.

INTERIEROVÉ: jednokrídlové a s dverným krídlom s poldrážkou, otváravé. Zárubňa je obložková s tesniacim (tlmiacim) profilom, farba dub. Povrchová úprava CPL laminát, farba dub. Výplň dverí DTD. Kovanie je kľučka-kľučka.


Podlahy a obklady

OBYTNÉ MIESTNOSTI: Laminátová podlaha s hrúbkou 7 mm vo vzore dub. Sokel a prechodové lišty v obytným miestnostiach vo vzore podlahy.

KÚPEĽNE A WC: keramická dlažba a obklad s hrúbkou 8 mm, Farebné vyhotovenie podľa vzorkovníka. Obkladané sú steny do výšky dverí. V samostatnom WC sú obkladané steny do výšky 1200 mm. Príprava pre práčku.


Pivničná kobka

Systém ľahkých oceľových deliacich stien s výplňou z mriežkových sietí 50/50/4 mm.


Kuchynská linka

Dodávka a montáž kuchynskej linky nie je súčasťou vybavenia.


Parkovacia časť

V priestoroch parkovania automobilov je ako bezpečnostná ochrana a ochrana pred poškodením navrhnuté cestné zvodidlo. Vjazd do parkovacej časti domu bude monitorovaný kamerovým systémom.


Výťahy

Pre zabezpečenie zvislej dopravy obyvateľov je navrhnutý jeden výťah umožňujúci prístup aj pre imobilných.


Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody

Na pokrytie tepelných strát objektu bude slúžiť tlakovo nezávislá odovzdávacia stanica tepla (OST) typu para/voda. Pre zabezpečenie tepelnej pohody v objekte je navrhnutý teplovodný vykurovací systém s núteným obehom teplonosného média o teplotnom spáde 75/60 °C.

Jednotlivé byty budú napojené samostatne na poschodové rozdeľovacie stanice osadené na jednotlivých poschodiach v miestach určených hlavným projektantom stavby. Potrubie vedené k vykurovacím telesám bude plast hliníkové vedené v podlahe a zaizolované.


Vzduchotechnika

Vetranie sociálnych zariadení, v jednotlivých bytoch, bude realizované pomocou podtlakového systému. Odsávanie vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa projektovej dokumentácie bude realizované pomocou radiálnych ventilátorov umiestneného v podhľade podľa projektovej dokumentácie. Každý ventilátor je so spätnou klapkou.


Voda

Bytový dom blok A bude napojený z verejného vodovodu vodovodnou prípojkou, ktorá bude zabezpečovať potrebu vody pre pitné účely a protipožiarne účely v objekte. Centrálne fakturačné meranie spotreby vody celý bytový komplex bude vo vodomernej šachte – /súčasť vonkajšieho vodovodu/ zabezpečená vodomerom s príslušnými armatúrami na hranici pozemku, vo vzdialenosti cca 12 m od bodu napojenia, pred redukčnou stanicou vody RSV.


Kanalizácia

Kanalizácia je riešená ako delená. Splaškové a dažďové vody budú odvádzané samostatne do vonkajšej areálovej splaškovej kanalizácie a dažďovej kanalizácie. Dažďové vody zo strechy bytového domu budú odvádzané gravitačne – strešnými dažďovými vtokmi HL s elektrickým ohrevom a potrubím vedeným v inštalačných šachtách.


Zariaďovacie predmety zdravotechniky

Stredný vyšší štandard. Zariaďovacie predmety budú z bielej keramiky. Pri inštalácii závesných WC bude potrebné pre zavesenie osadiť inštalačné prvky Geberit Duofix – samonosný prvok so zabudovanou nádržkou a tlačítkom pre dvojité úsporné splachovanie.
Batérie v bytoch sú navrhnuté zmiešavacie pákové, stojánkové v prevedení chróm


Silnoprúdová elektroinštalácia

V bytoch sú osadené rozvádzače. Zásuvky 230 V a vypínače sú umiestnené vo všetkých obytných miestnostiach a kúpeľni. V priestoroch kuchynskej linky bude riešená len príprava obsahujúca prívody pre 230 V a prívod pre 400 V ukončené rezervou. Všetky vývody pre prípravu sú ukončené svorkami. Na balkónoch budú inštalované exterierové svetidla a zásuvky na 230 V. Vývody na osvetlenie miestnosti budú ukončené svorkami. Fakturačné meranie bude umiestnené v samostatnej miestnosti elektromerov mimo priestory bytov.


Slaboprúdová elektroinštalácia

TV A INTERNET: Bytový rozvádzač slaboprúdu bude umiestnený vedľa silnoprúdového rozvádzača a bude z neho napájaný. Do každého bytu je privedené samostatné optické vlákno z technickej miestnosti na podlaží. Rozvod a napojenie optického kábla rieši poskytovateľ telekomunikačných služieb. Káblové trasy budú v podhľadoch, v káblových šachtách a v chráničkách pod omietkou.

AUDIOVRÁTNIK: Pre umožnenie vstupu do objektu bude nainštalovaný audio vrátnik s možnosťou jeho rozšírenia o prenos obrazu. Audiovrátnik bude priamo ovládať vstup do objektu cez hlavné vstupné dvere bloku. Zariadenie pozostáva zo vstupného panelu nainštalovaného pri hlavnom vchode do objektu a z audiotelefónov umiestnených vo vstupnej chodbe každého z bytov.

KAMEROVÝ SYSTÉM: Kamery budú osadené pri vjazde do hromadných garáží. Použité budú IP kamery s prepínaním deň, noc s IR prísvitom.

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU: Prístup do samotného objektu ako aj vstup do bytovej časti z garáží je riešený prostredníctvom prístupového systému pre ovládanie zámku dverí.


Domový odpad

Objekt pri užívaní nebude vykazovať žiadny záporný vplyv na životné prostredie. Produkovať bude bežný odpad z bytového domu, ktorého likvidácia bude zabezpečená pravidelným odvozom technickými službami.


Poznámka

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu v technickom popise tohto dokumentu a nahradenie zariadení resp. materiálu v porovnateľnej kvalite.


Energetický certifikát

Energetický certifikát bude vyhotovený.

garážové státie na prvom a druhom podlaží: viac parkovacích miest ako bytov


vjazd do parkovacej časti monitorovaný kamerovým systémom


pivnica + ŠTANDARD vybavenie bytov v cene: vstupné oceľové bezpečnostné dvere, interiérové dvere v odtieni dubu, laminátová podlaha s dubovým vzorom a v kúpeľni a na toalete keramická dlažba a obklad s hrúbkou 8 mm


v cene bytu zariadenie kúpeľne a WC – biela keramika v strednom vyššom štandarde a chrómové batérie


optické vlákno TV a internetového poskytovateľ, audiovrátnik na ovládanie vstupu do objektu


komfortné a tiché bývanie: okná s vrstveným trojsklom a šesťkomorovým rámom


nosný systém: železobetónový skelet doplnený obvodovým murivom z tehál


možnosť spájať viacero bytových jednotiek do jednej


možnosť zariadiť bývanie aj pre imobilných


TECHNICKÝ POPIS

BYTOVÉHO DOMU, NEBYTOVÝCH A SPOLOČNÝCH PRIESTOROV


Všeobecný popis a konštrukčný systém stavby

Dispozícia stavby je navrhnutá v deviatich nadzemných podlažiach, bez podpivničenia. Na 1. NP sa nachádza parkovanie automobilov, technické a skladovacie miestnosti, hlavný vstup do objektu s hlavným schodiskom, výťahom, priestory na prenájom a rampa. Na 2. NP je navrhnuté parkovanie automobilov, technická miestnosť, schody a výťahová šachta. Na 3. NP až 9. NP sú umiestnené samotné bytové jednotky so schodiskom a výťahom. Výšková časť objektu je ukončená plochou strechou. Z konštrukčného hľadiska objekt bytového domu a garáže pozostáva zo železobetónovej monolitickej konštrukcie s prievlakovými stropmi a stĺpmi. Nosný systém je tvorený železobetónovým skeletom s tuhým železobetónovým stenovým jadrom okolo hlavného schodiska a výťahu. Tuhosť objektu je zvýšená zavetrovacími stenami.


Obvodové murivo

Medzi stĺpmi skeletu bude výplňové obvodové tehlové murivo hrubé 380mm. Celá stavba sa po obvode zateplí minerálnou vlnou s hrúbkou 120mm.


Medzibytové deliace priečky

Medzibytové deliace priečky budú murované z akustických tehlových tvaroviek s hrúbkou 250 mm, v niektorých bytoch v kombinácii so železobetónovou zavetrovacou nosnou stenou.


Interiérové deliace priečky

Interiérové deliace priečky sa budú murovať z tehlových tvaroviek s hrúbkou 115 mm.


Povrchová úprava stien

Na železobetónové konštrukcie, murované priečky bude použitá vápenno cementová omietka s dvojitým náterom bielej farby.


Okná

Izolačné floatované vrstvené trojsklo

Rám: 6-komorový, farba RAL 9003 (biela).


Dvere

VSTUPNÉ: dvere do bytov sú oceľové bezpečnostné dvere s rámovou zárubňou, jednokrídlové, otváravé, hladké. Kovanie je bezpečnostné, z exteriérovej strany guľa, z interiérovej strany kľučka, odolnosť voči vlámaniu EN 1627 RC3. Zárubňa je oceľová s tesniacim (tlmiacim) profilom.

INTERIEROVÉ: jednokrídlové a s dverným krídlom s poldrážkou, otváravé. Zárubňa je obložková s tesniacim (tlmiacim) profilom, farba dub. Povrchová úprava CPL laminát, farba dub. Výplň dverí DTD. Kovanie je kľučka-kľučka.


Podlahy a obklady

OBYTNÉ MIESTNOSTI: Laminátová podlaha s hrúbkou 7 mm vo vzore dub. Sokel a prechodové lišty v obytným miestnostiach vo vzore podlahy.

KÚPEĽNE A WC: keramická dlažba a obklad s hrúbkou 8 mm, Farebné vyhotovenie podľa vzorkovníka. Obkladané sú steny do výšky dverí. V samostatnom WC sú obkladané steny do výšky 1200 mm. Príprava pre práčku.


Pivničná kobka

Systém ľahkých oceľových deliacich stien s výplňou z mriežkových sietí 50/50/4 mm.


Kuchynská linka

Dodávka a montáž kuchynskej linky nie je súčasťou vybavenia.


Parkovacia časť

V priestoroch parkovania automobilov je ako bezpečnostná ochrana a ochrana pred poškodením navrhnuté cestné zvodidlo. Vjazd do parkovacej časti domu bude monitorovaný kamerovým systémom.


Výťahy

Pre zabezpečenie zvislej dopravy obyvateľov je navrhnutý jeden výťah umožňujúci prístup aj pre imobilných.


Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody

Na pokrytie tepelných strát objektu bude slúžiť tlakovo nezávislá odovzdávacia stanica tepla (OST) typu para/voda. Pre zabezpečenie tepelnej pohody v objekte je navrhnutý teplovodný vykurovací systém s núteným obehom teplonosného média o teplotnom spáde 75/60 °C.

Jednotlivé byty budú napojené samostatne na poschodové rozdeľovacie stanice osadené na jednotlivých poschodiach v miestach určených hlavným projektantom stavby. Potrubie vedené k vykurovacím telesám bude plast hliníkové vedené v podlahe a zaizolované.


Vzduchotechnika

Vetranie sociálnych zariadení, v jednotlivých bytoch, bude realizované pomocou podtlakového systému. Odsávanie vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa projektovej dokumentácie bude realizované pomocou radiálnych ventilátorov umiestneného v podhľade podľa projektovej dokumentácie. Každý ventilátor je so spätnou klapkou.


Voda

Bytový dom blok A bude napojený z verejného vodovodu vodovodnou prípojkou, ktorá bude zabezpečovať potrebu vody pre pitné účely a protipožiarne účely v objekte. Centrálne fakturačné meranie spotreby vody celý bytový komplex bude vo vodomernej šachte – /súčasť vonkajšieho vodovodu/ zabezpečená vodomerom s príslušnými armatúrami na hranici pozemku, vo vzdialenosti cca 12 m od bodu napojenia, pred redukčnou stanicou vody RSV.


Kanalizácia

Kanalizácia je riešená ako delená. Splaškové a dažďové vody budú odvádzané samostatne do vonkajšej areálovej splaškovej kanalizácie a dažďovej kanalizácie. Dažďové vody zo strechy bytového domu budú odvádzané gravitačne – strešnými dažďovými vtokmi HL s elektrickým ohrevom a potrubím vedeným v inštalačných šachtách.


Zariaďovacie predmety zdravotechniky

Stredný vyšší štandard. Zariaďovacie predmety budú z bielej keramiky. Pri inštalácii závesných WC bude potrebné pre zavesenie osadiť inštalačné prvky Geberit Duofix – samonosný prvok so zabudovanou nádržkou a tlačítkom pre dvojité úsporné splachovanie.
Batérie v bytoch sú navrhnuté zmiešavacie pákové, stojánkové v prevedení chróm


Silnoprúdová elektroinštalácia

V bytoch sú osadené rozvádzače. Zásuvky 230 V a vypínače sú umiestnené vo všetkých obytných miestnostiach a kúpeľni. V priestoroch kuchynskej linky bude riešená len príprava obsahujúca prívody pre 230 V a prívod pre 400 V ukončené rezervou. Všetky vývody pre prípravu sú ukončené svorkami. Na balkónoch budú inštalované exterierové svetidla a zásuvky na 230 V. Vývody na osvetlenie miestnosti budú ukončené svorkami. Fakturačné meranie bude umiestnené v samostatnej miestnosti elektromerov mimo priestory bytov.


Slaboprúdová elektroinštalácia

TV A INTERNET: Bytový rozvádzač slaboprúdu bude umiestnený vedľa silnoprúdového rozvádzača a bude z neho napájaný. Do každého bytu je privedené samostatné optické vlákno z technickej miestnosti na podlaží. Rozvod a napojenie optického kábla rieši poskytovateľ telekomunikačných služieb. Káblové trasy budú v podhľadoch, v káblových šachtách a v chráničkách pod omietkou.

AUDIOVRÁTNIK: Pre umožnenie vstupu do objektu bude nainštalovaný audio vrátnik s možnosťou jeho rozšírenia o prenos obrazu. Audiovrátnik bude priamo ovládať vstup do objektu cez hlavné vstupné dvere bloku. Zariadenie pozostáva zo vstupného panelu nainštalovaného pri hlavnom vchode do objektu a z audiotelefónov umiestnených vo vstupnej chodbe každého z bytov.

KAMEROVÝ SYSTÉM: Kamery budú osadené pri vjazde do hromadných garáží. Použité budú IP kamery s prepínaním deň, noc s IR prísvitom.

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU: Prístup do samotného objektu ako aj vstup do bytovej časti z garáží je riešený prostredníctvom prístupového systému pre ovládanie zámku dverí.


Domový odpad

Objekt pri užívaní nebude vykazovať žiadny záporný vplyv na životné prostredie. Produkovať bude bežný odpad z bytového domu, ktorého likvidácia bude zabezpečená pravidelným odvozom technickými službami.


Poznámka

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu v technickom popise tohto dokumentu a nahradenie zariadení resp. materiálu v porovnateľnej kvalite.


Energetický certifikát

Energetický certifikát bude vyhotovený.

Stiahnuť plán bytu

PDF

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Páči sa vám náš projekt?

Napíšte nám.